19 dec 2019

Bewust gezond in 2020

Het einde van 2019 nadert. Vaak wordt dit moment gekozen om stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd/bereikt. Dat doen wij ook. Wij hebben een fantastisch jaar gehad.

We hebben het afgelopen jaar mooie productontwikkelingen doorgevoerd en de fundering voor de scholing en het kenniscentrum is gelegd.

Er zijn nieuwe samenwerkingen met de NPN (Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland) en Eurofins Nederland ontstaan. Daarnaast hebben we samen met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zorgvuldig naar onze processen gekeken en deze waar nodig gestroomlijnd.

Het jaar 2020 willen we gebruiken voor bewustwording bij de consument voor als het om zijn/haar gezondheid gaat.Pro-Vital wenst u hele fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond 2020 toe.